Det frie skolevalg betyder, at du har krav på at få dit barn optaget i den folkeskole, som du selv ønsker.

Informationer om skolestart for elever i Kolding Kommune

Få overblik over skoledistrikter i kommunen

Kolding Kommune er opdelt i 21 skoledistrikter med tilhørende distriktsskole. Dit barn har ret til at blive indskrevet i distriktsskolen. Folkeskoleloven giver samtidig mulighed for, at I kan søge en anden skole end distriktsskolen - Det frie skolevalg. Den ønskede skole kan dog give afslag, hvis skolen ikke har plads.

I slutningen af november vil forældrene til kommende skolebørn modtage et brev fra distriktsskolen omkring indskrivningen i deres E-boks. Indskrivningen sker digitalt.

Du får endelig besked om optagelse i skolen i februar.

  • Børn optages i børnehaveklassen i det år de fylder 6 år.
  • Forældre har mulighed for at lade deres barn begynde i børnehaveklassen et år tidligere - det vil sige i det kalenderår hvor de fylder 5 år. Det kræver dog, at barnet fylder 5 år inden 1. oktober og at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen.

Det frie skolevalg betyder, at du har krav på, at få dit barn optaget i den folkeskole, som du selv ønsker. Om skolen ligger i din egen kommune eller i en anden kommune, er ligegyldigt.

Skolen kan kun give afslag på optagelse, hvis skolen ikke har plads. Og det bestemmes af de rammer, som byrådet i skolekommunen har sat for skolen.

Hvis der er flere ansøgere end der er pladser på den enkelte skole, træffes afgørelsen om optagelse efter følgende kriterier:

1. Børn bosiddende i Kolding Kommune går forud for børn bosiddende i andre kommuner
2. Herefter optages børn med søskende på skolen forud for andre børn. "sammenbragte" børn betragtes som søskende.
3. Herefter optages ud fra afstandsprincippet, dvs. de børn der bor nærmest skolen optages først. Afstand måles på samme måde som ved befordning.

Dit barn har også ret til at blive optaget i skolefritidsordningen, hvis der en SFO på skolen.

Flytter du, har du stadig ret til at beholde dit barn i den gamle skole.

Bemærk at kommunens forpligtigelse til befordring ophører, såfremt der vælges en anden skole end distrikt skolen.

 

Undervisningspligten indtræder den 1. august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Forældremyndighedsindehaverne kan søge om et års udsættelse af barnet skolestart, når dette er begrundet i barnets udvikling.

En udsættelse af undervisningspligten kan være betinget af, at barnet optages i en børnehave.

I kan som forældre naturligvis blive rådgivet af både barnets dagsinstitution og skole, såfremt I overvejer at søge om skoleudsættelse.

 

pdf.pngAnsøgningsskema - Ansøgning om udsættelse af skolestart 2021-2022

pdf.pngVejledning - Ansøgning om udsættelse af skolestart 2021-2022

 

Tag kontakt til børnehaven eller Børne- og Udddannelsesområdet for yderligere information.

 

 

 

 

Børn, som er indskrevet i skolen, tilbydes før skolestart tilbydes optagelse i glidende overgang i SFO pr. 1. april. I perioden med glidende overgang er SFOen åben om formiddagen.

Ønskes der ikke glidende overgang er optagelsesdatoen den 1. august.

Indskrivning af børnehavebørn i en SFO sker i henhold til folkeskoleloven, og ordningen er omfattet af de bestemmelser der gælder for SFO. Betaling sker i henhold til de af kommunalbestyrelsen vedtagne takster og regler for SFO.

I perioden med glidende overgang er SFOen åben om formiddagen.

For det enkelte barn er glidende overgang starten på noget nyt, og det kan være et stort skridt for det enkelte barn, men også for barnets forældre. Det er derfor vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem børnehave, skole og forældre for at sikre en god og tryg overgang.

  

Glidende overgang betyder:

 

  • at børnene oplever en tryg og naturlig overgang fra børnehave til skole/SFO
  • at børnene får mulighed for at skabe nye relationer inden skolestart
  • at børnehave, SFO og børnehaveklassen samarbejder om overgangen
  • at børnene får tid til at blive fortrolige med skolen, skolens personale og med de andre børn i indskolingen
  • at børnene starter i børnehaveklassen med overskud til alt det nye som venter
  • at forældrene når at vænne sig til det nye kapitel i børnenes liv

   

Det er forældrene der endeligt afgør om de ønsker at tage mod tilbuddet om glidende overgang, eller om barnet skal fortsætte i børnehaven frem til skolestart. Prisen for glidende overgang svarer til prisen for en fuldtidsplads i SFO. Juli måned er betalingsfri.

Tilmelding til glidende overgang foregår i den digitale pladsanvisning, NemPlads, på: http://mitkolding.kolding.dk

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey