Ved specialundervisning flyttes eleven til en specialklasse eller et specialcenter

Specialundervisning er et tilbud til elever, der har et særligt undervisnings- og/eller socialt behov.

Specialundervisningen foregår ved, at eleven tages ud af sin klasse og flyttes til enten en specialklasse eller et specialcenter. Der kan også ydes specialpædagogisk bistand til undervisning på distriksskolen. 

Du kan altid henvende dig til elevens lærere og/eller skoleleder for i fællesskab at få afklaret, om der er et specielt behov, og hvordan det kan dækkes.

  

Det er skolelederen, efter samråd med forældre, lærere og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som indstiller til visitationsudvalget for specialundervisning.

 

Elever, der har behov for specialundervisning, visiteres til et tilbud inden for Kolding Kommune og i enkelte tilfælde uden for kommunen.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey