Ved specialundervisning flyttes eleven til en specialklasse eller et specialcenter

Specialundervisning er et tilbud til elever, der har et særligt undervisningsmæssigt og/eller socialt behov.

Specialundervisningen foregår ved, at eleven tages ud af sin klasse og flyttes til enten en specialklasse eller et specialcenter. Der gives desuden specialpædagogisk bistand til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mere end 12 undervisningslektioner ugentligt.

Specialundervisning er forbeholdt undervisning af børn og unge, hvis behov for særlig hensyntagen eller støtte stiller så store krav, at det bedst kan opfyldes på et specialcenter eller i en specialklasse. Der gives desuden specialpædagogisk bistand til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mere end 12 undervisningslektioner ugentligt.

Elever, der har behov for specialundervisning, visiteres til et tilbud inden for Kolding Kommune og i enkelte tilfælde uden for kommunen.

For specialundervisning gælder, at skolelederen, efter samråd med forældre, lærere og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), indstiller til visitationsudvalget for specialundervisning. Du kan altid henvende dig til elevens lærere og/eller skoleleder for i fællesskab at få afklaret, om der er et specielt behov, og hvordan det kan dækkes.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey