Eleverne har så vidt muligt samme fag og timetal som i en almindelig folkeskole.

Elevgruppens fællesnævner er, at de har generelle indlæringsvanskeligheder

Eleverne kan have forskellige faglige vanskeligheder, derfor er der en stor grad af undervisningsdifferentiering og få elever i klassen.

Du kan søge yderligere oplysninger om klassetrin mv. på de enkelte specialklassers hjemmesider.


Pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang

Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang til elever, forældre og personale.

Eleverne har så vidt muligt samme fag og timetal som i en almindelig folkeskole. Eleverne deltager i relevante nationale test, og der arbejdes med, at eleverne indstilles til afgangsprøve i de fag og områder, de magter.

Der arbejdes målrettet med at afdække den enkeltes muligheder for uddannelse og arbejde.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey