I en rapport fremgår det, om eleven har brug for et tilbud om specialundervisning.

Når et barn indstilles til specialundervisning, er der forud gået flere faser:

  • Eleven er af skolen og/eller forældrene blevet indstillet til en pædagogisk/psykologisk vurdering.
  • Af psykologens rapport, som forældre og skole modtager, vil det fremgå, om eleven har brug for et tilbud om specialundervisning.
  • Visitering til et særligt tilbud sker i dialog med forældre, skole og psykolog.
  • I et samarbejde mellem PPR og Børne- og Uddannelsesforvaltningen vil barnet og forældre få et tilbud om skoleplacering.
  • Efter færdiggørelsen af denne visitationsprocedure vil forældre, såvel som specialafdelingerne, få besked om barnets placering medio marts måned.
  • Ved uenighed kan forældre klage over en afgørelse.
  • Klagen stiles til: Klagenævnet for specialundervisning, Amaliegade 25, 1022 København K.

Klagen skal sendes til: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Specialsektionen, Ålegården 1, 6000 Kolding inden for 4 uger fra modtagelsen af en afgørelse.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey