I en rapport fremgår det, om eleven har brug for et tilbud om specialundervisning.

Når et barn indstilles til specialundervisning, er der forud gået flere faser:

  • Eleven er af skolen og/eller forældrene blevet indstillet til en pædagogisk/psykologisk vurdering.
  • Af psykologens rapport, som forældre og skole modtager, vil det fremgå, om eleven har brug for et tilbud om specialundervisning.
  • Visitering til et særligt tilbud sker i dialog med forældre, skole og psykolog.
  • I et samarbejde mellem PPR og Børne- og Uddannelsesområdet vil barnet og forældre få et tilbud om skoleplacering.
  • Efter færdiggørelsen af denne visitationsprocedure vil forældre, såvel som specialtilbud, få besked om barnets placering medio april måned.
  • Ved uenighed kan forældre klage over en afgørelse.

Eventuelle klager stiles til: Klagenævnet for specialundervisning, Amaliegade 25, 1022 København K.

OBS: Klagen skal sendes til: Børne-, uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Skoleområdet, Ålegården 1, 6000 Kolding pr. post eller som sikker mail via e-boks til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Klagen skal indsendes inden for 4 uger fra modtagelsen af en afgørelse.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey