På specialcentre undervises eleven på mindre hold, hvor der er en meget klar ydre styring.

Undervisningssted

Specialcenter Bramdrup

Eleverne i denne gruppe er meget forskellige, men fælles for dem er, at de har opmærksomhedsproblemer og/eller en adfærd præget af impulsivitet.

De har bl.a. svært ved

  • at fastholde opmærksomheden på en enkelt opgave eller aktivitet
  • at have opmærksomhed på flere ting samtidig
  • at skifte fokus
  • at sidde stille/holde kroppen i ro
  • at vente på tur
  • at fordybe sig i en leg/aktivitet
  • at styre impulshandlinger


Pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang

Vanskelighederne kan optræde i forskellige grader, hvorfor der kan være behov for forskellige tiltag i forhold til det enkelte barn. Men generelt har disse børn brug for tydelig struktur og forudsigelighed.

På specialcentre undervises eleven på mindre hold, hvor der er en meget klar ydre styring.

I tilrettelæggelse af undervisningen er der taget højde for elevens behov for struktur og overskuelighed.

I en individuel undervisningsplan fastlægges mål og metode for undervisningen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey