Elever med store læse-stavevanskeligheder tilbydes læsekursus i ½ år.

Undervisning for normaltbegavede elever med store, specifikke læsevanskeligheder (ordblindhed), samt massive sproglige vanskeligheder.

Om elevgruppen
I Kolding Kommune kan elever i store læse-stavevanskeligheder tilbydes læsekursus i ½ år. Læsekurset er for elever, der går i 4. klasse. Elevernes vanskeligheder skal primært være faglige.


Pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang

Eleven bliver undervist på sit eget niveau, og det er vigtigt, at eleven selv har lyst til at forbedre sin læsning og stavning. Eleven bevarer kontakten til sin hjemklasse og inviteres til klassens og skolens arrangementer.


Undervisningssted

Munkevængets skole

Om elevgruppen
Ordblindhed og sprog er et kommunalt tilbud til normaltbegavede børn fra 0. - 3. klasse med store specifikke sproglige udfordringer. Skolen indstiller til visitation, hvorefter sagen behandles i det kommunale visitationsudvalg. Klassens formål er inklusion i almenområdet på kortere eller længere sigt, når det giver mening i forhold til elevernes sproglige vanskeligheder og den udvikling eleverne gennemgår.


Pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang
Der arbejdes med sprogstimulering, så elevernes sprog udvikler sig mest muligt i forhold til udtale, ordforråd og kommunikation. Der vil være særligt fokus på at lære at læse og skrive, og eleverne undervises i alle de fag, som hører til deres klassetrin.


Undervisningssted

Munkevængets skole

Om elevgruppen
Der tilbydes specialundervisning til normaltbegavede elever med store specifikke læse/stavevanskeligheder (ordblindhed) og tale/kommunikationsvanskeligheder. Klasserne dækker skoleforløbet fra 4. til og med 9. klassetrin. Skolen indstiller til visitation, hvorefter sagen behandles i det kommunale visitationsudvalg.


Pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang

Eleverne har samme fagrække og timetal som almenskolen. Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og behov. Der arbejdes med at styrke elevernes selvtillid og selvværd. Der arbejdes differentieret, men ofte med afsæt i fælles temaer og emner. Der lægges vægt på at udvikle elevernes faglighed og it-kompetencer og eleverne aflægger afgangsprøve.


Undervisningssted

Munkevængets skole

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey