Der er store forskelle i elevernes grader af vanskeligheder.

Undervisningssted

Marielundskolen

 

Fælles for elevgruppen er, at de er i sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder

Det bevirker, at de har svært ved at begå sig i sociale sammenhænge, og ofte har et lavt selvværd. Intelligensmæssigt ligger eleverne typisk inden for normalområdet.


Pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang

Der er store forskelle i elevernes grader af vanskeligheder. Dette afspejles i den pædagogiske og undervisningsmæssige praksis ved, at personalet tager afsæt i hver enkelt elevs vanskelighed.

Fælles for elevgruppen er behovet for, at skoletilbuddet udviser en meget stor grad af rummelighed.

Der planlægges generelt i disse tilbud med tydelighed, genkendelighed og forudsigelighed.

Personalet skal være gode rollemodeller, og de skal være troværdige i relationen.

Målet er, at den enkelte elev tilegner sig en højere grad af indre stabilitet/styring, og derved opbygger sit selvværd, og opnår en social acceptabel omgangsform.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey