Undervisningen tager hensyn til den enkeltes vanskeligheder og handicap.

Undervisningssteder

Specialcenter Vonsild

Elever med multiple funktionsnedsættelser har også vanskeligheder med talesproget

Eleverne har store fysiske og sansemæssige funktionsnedsættelser. Denne gruppe af elever har et stort behov for sansemæssige stimulation, hvor der både er et samspil med andre og nærhed.

Der er opmærksomhed på den enkelte elevs måde at kommunikere på.


Pædagogisk tilgang

Undervisningen tager hensyn til den enkeltes vanskeligheder og handicap. Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang, hvor der ses på den enkelte elevs kompetencer.

Undervisningen tager udgangspunkt i helheder for derigennem at skabe sammenhæng for eleven. Undervisningen er både konkret og praktisk. Der bliver lagt stor vægt på struktur og genkendelighed.

Der er behov for kompenserende hjælpemidler, og derfor er der tilknyttet talepædagog, ergoterapeut og fysioterapeut.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey