Undervisningen skal styrke deltagerens funktionelle færdigheder.

Specialundervisning af voksne med særlige behov finder sted på Center for Specialundervisning og Rådgivning til Unge og Voksne (CSV)

Specialundervisning for voksne
Formålet med specialundervisning for voksne er at afhjælpe eller begrænse virkningen af funktionsnedsættelser som følge af et fysisk eller psykisk handicap.
Undervisningen og den specialpædagogiske bistand skal styrke deltagerens funktionelle færdigheder, herunder personlige kvalifikationer for at forbedre kursisternes mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet.


Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er et 3-årigt tilbud for unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte.

Målet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig voksentilværelse som muligt.

Andre ydelser:

  • Ordblindeundervisning
  • FVU undervisning

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey