Skip til hoved indholdet

Hjemløs og overnatning - Overmarksgården

Forsorgshjemmet Overmarksgården har døgnåbent

Forsorgshjemmet Overmarksgården er et midlertidigt tilbud om bolig og støtte til borgere, som er socialt udsatte og hjemløse, ofte med misbrugsproblemer.

 

Er du hjemløs, kan du på Overmarksgården få et midlertidigt sted at bo og støtte til at få din egen bolig. For bedst muligt at kunne støtte dig, udarbejder vi en plan sammen med dig, hvor vi prøver at synliggøre, hvor det er, vi sammen skal sætte ind.

Vi arbejder i Kolding kommune efter Hjemløsestrategien, og med Housing First tilgangen. Dette betyder, at målet er at få dig i bolig hurtigst muligt, for at vi der kan støtte dig i at få en stabil hverdag. Støtten i boligen vil blive varetaget af Efterforsorgen, indenfor Kolding kommune.

Overmarksgården er døgnåbent, og du kan henvende dig telefonisk, personligt eller efter henvisning.

Modtagelsen og boafdelingen

Hvis du ønsker støtte til at bevare eller genskabe en tilværelse i egen bolig, så kan du visiteres til tilbuddet. Dette kun hvis du vurderes til at være i målgruppen og hvis der er ledig plads på Overmarksgården.

Du vil i første omgang blive indskrevet i modtagelsen indtil der er plads i-eller du vurderes klar til boafdelingen. Du vil i løbet af kort tid blive tilbudt en ASI screening og en opholds- og udviklingsplan. Dette er for at vi bedst muligt kan støtte dig i at (gen)etablere en stabil hverdag i egen bolig.

Under indskrivelsen på Overmarksgården, vurderes det om der er behov for at inddrage interne- og eksterne samarbejdspartnere, fx Kolding Rusmiddelcenter

Herberget

Har du et akut behov for en overnatning, kan du henvende dig til Overmarksgårdens herberg. Herberget har 4 sengepladser og der er åbent i tidsrummet kl. 20:00-08:00.

I herberget får du tilbudt en seng til en enkeltovernatning, lidt mad og en at snakke med. Du kan aftale at der bliver kigget ind til dig i løbet af natten.

I herberget kan vi ikke tilbyde at hjælpe dig med din medicin eller substitutionsbehandling.

Samarbejde om opholdet

Når vi, sammen med dig, laver en ASI samt en udvikling- og opholdsplan, laver vi også mål, som du er med til at definere, og dermed opfordres du til at bruge din selvbestemmelsesret og indflydelse.

Vores ønske er, at du opnår det liv du ønsker, men dette kræver at vi alle ved i hvilken retning vi arbejder i. Derfor har vi også en klar forventning om, at du samarbejder med os. 

Vi støtter dig gennem samtaler og samvær.

Opfordring til beskæftigelse

Som beboer på Overmarksgården kan du deltage i følgende aktiviteter, i det omfang du kan:

 • Praktiske arbejdsopgaver (fx vedligehold af bygninger/haven, rengøring eller køkkenarbejde)
 • Fysiske aktiviteter (motion, boldspil, gåture m.v.)
 • Beskæftigelse i træværkstedet


Beskæftigelsesafdelingen vedligeholder bygningerne og passer udearealerne.

Træværkstedet er fuldt udbygget til trævareproduktion, hvorfra der produceres og sælges egne produkter, så som børnemøbler, træbakker, lysestager m.v. Du kan se lidt af udvalget på netbutikken.

Støtte efter midlertidigt botilbud – Efterforsorg

Efterforsorgen er et tilbud om omsorg og støtte til borgere, som flytter fra Overmarksgården og ud i egen bolig i Kolding Kommune.

Inden fraflytning fra Overmarksgården, afholdes der et udflytningsmøde hvor der drøftes behov for støtte ud fra Overmarksgårdens opholdsplan, samt historik. På baggrund heraf yder Efterforsorgen et målrettet og individuelt tilbud i forhold til de beskrevne behov, ønsker om indhold i hverdagen og fremtidige forandringer.

Aktivitetsplan justeres løbende i forhold til mål, ønsker og behov hvis det ændrer sig.

CTI og ICM tilbuddet er frivillig, og støtten kan gives i op til et år efter fraflytningen.

Tilbuddet indeholder støtte, råd og vejledning jævnfør 'Housing first'

 • Bolig
 • Økonomi
 • Socialt netværk
 • Daglige aktiviteter
 • Fysisk helbred
 • Psykisk helbred
 • Misbrug
 • Uddannelses- og arbejdsmarkedskompetencer

En tilknytning til Efterforsorgen betyder også, at de øvrige tilbud på Overmarksgården kan benyttes - f.eks. deltagelse i udflugter og ture, socialrådgiverbistand, beskæftigelse på værkstederne og køb af mad fra køkkenet.

Overmarksgården træffes på telefon: 7979 7676 

Medarbejdere

Der er ansat 30 personer med pædagogisk-, social eller sundhedsfaglig baggrund. Der er også ansat socialrådgivere, køkken- og administrativt personale, håndværkere samt enkelt ufaglærte medarbejdere.

Overmarksgården som uddannelsessted

Overmarksgården er uddannelsessted for pædagoger og socialrådgivere, men også for sygeplejersker og social– og sundhedsassistenter. Vil du gerne lære mere om socialt udsatte, og hvordan vi på Overmarksgården arbejder for at stabilisere beboernes hverdag? Så kontakt os og hør, hvordan du kan blive en aktiv del af vores hverdag og få dine egne opgaver. Du vil som studerende på Overmarksgården blive tilknyttet en mentor til sparring og vejledning.

Ønsker du i forbindelse med dit studie at komme på besøg, kan du ligeledes kontakte os og aftale nærmere.

Tilsynsrapporter

Kontakt Overmarksgården

Dyrehavevej 175
6000 Kolding
Tlf. 79797676