Forud for alle besøg vil familien blive kontaktet pr. SMS.

 

Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg eller aftalt konsultation i Sundhedscentret til alle nyfødte og spædbørn. Børn i alderen 1 – 5 år tilbydes besøg/konsultation efter behov.

Kontakt inden besøg

Familierne kontaktes telefonisk/sms med henblik på at afklare smittestatus i hjemmet. Der aftales, om der skal tilbydes hjemmebesøg eller konsultation i Sundhedscentret. Der kan også tilbydes videokontakt eller en telefonkonsultation.

Luft ud inden besøg

Det anbefales, at familierne lufter godt ud i hjemmet inden sundhedsplejersken kommer. Ligeledes opfordres til, der er en god håndhygiejne.

Begrænsning af smitterisiko

Ved hjemmebesøg bør kun raske forældre og evt. raske søskende være til stede i rummet. Der holdes afstand (1 meter) mellem sundhedsplejersken og forældrene.

Bekræftet eller mistanke om Covid19

Hvis der er bekræftet eller mistanke om Covid19 i familien, aflægger sundhedsplejersken et kort besøg iført værnemidler – kittel, maske, handsker.

Besøgstilbud

  • Graviditetsbesøg efter henvisning fra jordemoder, egen læge eller Familieambulatoriet.
  • Barselsbesøg til alle, som har født ambulant, på 4.-5. dagen efter fødslen
  • Etableringsbesøg til alle på 10.-14. dagen efter fødslen.
  • 3 ugers besøg til førstegangs fødende
  • 2 mdrs. besøg
  • 4-6 mdrs. besøg
  • 8 mdrs. besøg
  • Behovsbesøg og individuelle besøg til forældre i aflyste gruppeforløb Klar, parat – familie.

Mødregrupper og andre aktiviteter

Sundhedsplejen opretter mødregrupper, men opfordrer til at man ikke mødes fysisk, men snakker sammen på andre måder, evt. via Facebook, Skype eller andet. Aktiviteter så som Babytræf, Klar, parat – familie er fortsat aflyst. Efterfødselsgrupper tilbydes gruppesamtaler i Sundhedscentret

Alle børn fra 0. – 9. klasse tilbydes undersøgelser, samtaler og sundhedspædagogiske gruppeaktiviteter.

Begrænsning af smitterisiko

Lokalet på skolen rengøres dagligt.

Elever og evt. forældre skal afspritte hænder før og efter samtale/undersøgelse.

Der holdes afstand (1 meter) mellem sundhedsplejersken og eleven/forældre

Bekræftet eller mistanke om Covid19

Undersøgelse/samtale udsættes, hvis der er mistanke om eller hvor der er bekræftet smittet med Covid19 i familien.

Telefontid i Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har telefontid på alle ugens hverdage ml. kl. 8.30 og 9.30 på tlf. 29232511. Her kan forældre med akut behov få råd og vejledning.

Kontakt til egen sundhedsplejerske

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey