Lær at tackle angst og depression.

Læs mere

www.patientuddannelse.info

www.lærattackle.dk

Følg med på Facebook "Lær at tackle"

Vi tilbyder et forløb for borgere med symptomer på angst og/eller depression.

Kurset henvender sig til voksne, der har symptomer på angst og/eller depression, og har lyst til at lære nye måder at håndtere hverdagens udfordringer på. Pårørende er velkomne på kurset.

Symptomer med angst og depression kan fx komme til udtryk ved, at du i en længere periode føler dig nedtrykt eller trist til mode. Nervøsitet, anspændthed og indre uro kan også være inde i billedet. Når du har det sådan, skal du ikke alene slås med symptomerne, men også med de konsekvenser, de har for dit liv – arbejdsmæssigt, socialt og praktisk.

På kurset får du mulighed for at tilegne dig redskaber, som giver dig større psykisk frihed, dele tanker og erfaringer i et frirum med andre, som er i en tilsvarende situation og arbejde med dine stærke sider.

Kurset ledes af to frivillige instruktører. De kender selv til at have angst og/eller depression.

Kurset er gratis og foregår over 7 gange, 2½ time pr. gang/uge.
Kurset foregår i Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding.
Inden opstart på kurset vil du blive kontaktet af en sundhedskoordinator. 
Der afholdes fire kurser årligt - to i foråret og to i efteråret. 

Du er velkommen til at ringe til visitationen for at høre hvornår næste kursus starter.

  • Oplæg ved instruktørerne
  • Erfaringsudveksling
  • Øvelser
  • Individuel arbejde

For yderligere informationer kontakt Visitationen mellem kl. 09.00 - 12.00 på tlf. 79 79 70 80.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey