Vi vil fremme de sunde rammer for borgerne.
Vedligeholdelsen af cykelstinettet skal forbedres.

Rapport med borgernes forslag til arbejdet med sundhed og byplanlægning

Motion og bevægelse i Kolding

 

De fysiske rammer har stor indflydelse på vores adfærd, mulighederne for fysisk aktivitet, og de valg vi dagligt træffer i forhold til sundheden. Derfor arbejder Kolding Kommune tværfagligt med sundhed og byplanlægning for at fremme de sunde rammer for borgerne.

Læs om kommunens visioner, målsætninger og initiativer i Kolding Kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsplan 2011-2014.


Inddragelse af borgernes ideer

 

1000 borgere fra Kolding kommune har bidraget med inspiration til arbejdet med sundhed og byplanlægning. Borgernes besvarelser indgår i en rapport om mulighederne for at bevæge sig i Kolding By.

Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet i samarbejde med Kolding Kommune, og anbefalingerne er blandt andet:

  • At forbedre vedligeholdelse af cykelstinettet
  • At begrænse biltrafik
  • At udarbejde en konkret og handlingsrettet cykelpolitik
  • At forbedre mulighederne for at svømme
  • At styrke information om de tilbud, der allerede eksisterer
  • At supplere de traditionelle organiserede rammer med mere fleksible muligheder, der gør det nemmere for ikke-foreningsmedlemmer at bruge de organiserede rammer

Læs rapporten.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey