Find information om Sundhedsområdet i Kolding Kommune.

Sundhedsområdet i Kolding består af følgende afdelinger

 

Udvalg og forvaltning

 

Information om kommunal og regional sundhedsarbejde og aftaler

Borgernes sundhed og trivsel er et fælles ansvar for borgerne, kommunen og det øvrige samfund. Kolding Kommune arbejder på tværs af forvaltninger og fagområder samt samarbejder med regionens sygehuse, almen praksis og private aktører for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen

Arbejdet med at skabe trivsel dækker hele livsspektret - fra de yngste til de ældste borgere - og det forebyggende arbejde er bredt målrettet.
 

Fra denne side kan du finde

  • Information om Sundhedsområdet i Kolding Kommune.
  • Mål og visioner for arbejdet med sundhed i sundhedspolitikken og de konkrete projekter i sundhedsplanen.
  • De sundhedsaftaler der er indgået mellem Region Syddanmark og Kolding Kommuner
  • Information til fagpersoner, praktiserende læger og sundhedsprofessionelle om kommunens sundhedsfremmende indsatser.
  • Information om Telesundhed med tilhørende dokumenter
  • Information om indrapportering af utilsigtede hændelser

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey