Sundhedsaftaler 2011-2014

Kolding Kommune indgår sundhedsaftaler med Region Syddanmark, som omhandler samarbejdet på sundhedsområdet.

En sundhedsaftale er et formaliseret, forpligtende samarbejde mellem region og kommune.

Aftalerne skal sikre sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af region og kommune. De skal desuden bidrage til at sikre en ensartet kvalitet i sundhedsydelserne.

Her kan du læse de seneste aftaler gældende for 2011-2014, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Næste generation af sundhedsaftalerne er i høring og forventes at træde i kraft i begyndelsen af 2015.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey