Sundhedsvæsnets effektivitet kan øges ved at øge antallet af selvhjulpne borgere.

Definition

Telesundhed omhandler de situationer, hvor en sundhedsydelse kan blive leveret over større eller mindre afstande ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi. Det gælder understøttelse af diagnosticering, behandling, forebyggelse, forskning og uddannelse.

Hjemmemonitorering dækker over de løsninger, hvor den telesundheds ydelser leveres til borgerens eget hjem. 

Telesundhed er relevant for både den regionale, kommunale og private del af sundhedssektoren, samt borgeren/patienten i eget hjem.

Borgerne i centrum

For borgeren/patienten vil introduktionen af telesundhed frem for alt give større valgfrihed. I mange tilfælde vil sundhedssektoren kunne komme til patienten i stedet for omvendt, og dermed spare patienten for unødvendig transporttid.

 

Der vil også i stigende omfang blive mulighed for at være indlagt i eget hjem. Teknologien vil muliggøre, at visse ydelser helt eller delvist overgår til patienten selv. Dette vil især lette hverdagen for kroniske patienter og understøtte egenomsorg.

Anvendelsen af telemedicin fører til, at personalet bliver mindre afhængigt af tid og sted. Den nødvendige information kan indhentes, og kommunikation foretages når som helst og hvor som helst.


Baggrund for projekter

 

Sundhedsvæsnets effektivitet kan øges ved at øge antallet af selvhjulpne borgere. Det kan blandt andet ske ved hjælp af telemedicinske løsninger så som hjemmemonitorering og videokonsultationer, hvorved antallet af hjemmebesøg evt. reduceres eller undgås. Borgeren kan i højere grad tage aktivt del i eget behandlingsforløb. Eksempler på områder: kronikerområdet, hjemmeplejen, psykiatriområdet, misbrug, bosteder m.fl.

Telemedicinsk understøttelse af det kliniske arbejde har potentiale til at forbedre sammenhæng i borger/patientforløb, herunder i samarbejdet på tværs af sektorer.

Ved at skabe indblik og overblik i borgerens/patientens sygdomsforløb/behandlingsforløb kan der spares ressourcer og potentielt opnås øget behandlingseffekt. Det sundhedsfaglige personale i de forskellige sektorer opnår en fælles koordinering af borger/patientforløb, som effektiviserer en lang række processer til glæde for såvel borgeren/patienten som personalet og med positiv effekt for samfundsøkonomien.


Kontakt

Projektleder Bente Christensen på tlf. 30 63 89 49 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey