Du kan indrapportere utilsigtede hændelser.

Utilsigtede hændelser

Via Dansk Patient-Sikkerheds-Database er det muligt for dig som patient og pårørende at indrapportere utilsigtede hændelser.

Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler. 

(Kilde: DPSD)

Rapporter hændelse

Rapportering af UTH for patienter og pårørende - Patientombuddet (pjece)


For sundhedsprofessionelle

Indrapportering af utilsigtede hændelser for sundhedsprofessionelle

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey