Døgnrehabilitering Kolding, Sygehusvej 6, Kolding

Velkommen til Døgnrehabilitering Kolding

Vi er en del af Sundhedsområdet og er ved årsskiftet 2018 flyttet i nyt byggeri ved Sundhedscenter Kolding. Vi har adresse på Sygehusvej 6, 6000 Kolding.

Vi har 23 pladser og tilbyder målrettede rehabiliteringsforløb.


Hvem kan komme her?

 • Hvis du har brug for hjælp, støtte, genoptræning og sygepleje gennem hele døgnet
 • Du skal være motiveret for at gøre en indsats og være i stand til at indgå i et målrettet forløb
 • Fagligt vurderes din ansøgning, om netop vores tilbud vil være det rigtige for dig

Der er ingen krav til diagnoser, her kommer mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer. Et fællestræk er, at det er mennesker, der har mistet ”grebet i sit liv”. Dog har vi ikke kompetencerne, hvis dit primære problem er en psykiatrisk lidelse, eller du er erklæret terminal.


Eksempler på et forløb kan være

 • Efter hospitalsindlæggelse
 • Du har et stort og pludselig funktionstab
 • Du har pådraget dig en hjerneskade
 • Der er behov for et døgnophold for at din genoptræning kan etableres
 • Du har stoppet et misbrug, og skal nu finde en ny vej i livet
 • Måske har du mistet dit job, har helbredsproblemer, og kan ikke selv magte at komme videre. Er måske i et afklarings- eller ressourceforløb
 • Livet er langsomt ”gået i stå” og du har isoleret dig


Og hvad kan vi så tilbyde?

 • Dygtige sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter i vagt døgnet rundt
 • Alle har stor erfaring omkring rehabilitering, og vi har konstant fokus på uddannelse af personalet
 • Løbende dialog og evaluering omkring dine mål, ønsker og plan for forløbet
 • Vi har et tæt samarbejde med fysioterapeuter og ergoterapeuter fra afdelingen Sundhed og Træning. Terapeuterne planlægger dit forløb hos dem, og træning foregår typisk et par gange om ugen. Alt hvad der ellers sker i det daglige, skal du se som en vigtig del af den træning, som du har behov for
 • Der er dagligt aktiviteter på centret
 • Her er plads til dig, hvem du så end er
 • Engagement, faglighed og humor er drivkraften i vores arbejde


Efter et par uger, højst to måneder udskrives du herfra. Forhåbentlig så du igen kan klare dig i dit hjem og med håb og tro på fremtiden.

Lukkedage i 2020

 • Den 3. – 14. april 2020: lukket
 • Den 6. juli - 3. august 2020 (uge 28-31), vil der være 50 % nedlukning
 • Den 23. december 2020 – 4. januar 2021: lukket

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey