Du kan i nogle tilfælde få betalt transporten til og fra læge, sygehus og genoptræning

https://www.borger.dk/sider/Transport-til-laegehjaelp.aspx

Skrevet af redaktionen på sundhed.dk og Kolding Kommune
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey