Alkoholbehandlingen tilbyder to typer af behandlingsforløb: Faseopdelt behandling og Flexbehandling.

Der findes forskellige behandlingsforløb, og alle bliver strikket sammen efter borgerens eget behov og fagpersoners vurdering.

Behandlingen baserer sig typisk på samtaler evt. kombineret med medicinsk behandling.

Normalt foregår behandlingen ambulant, det vil sige, at du møder ind til samtaler, men bor hjemme. De fleste behandlingsforløb tilrettelægges, så du kan passe dit job samtidig. Dog kan det være nødvendigt at tage nogle timer fri, da hovedparten af vores behandlingstilbud ligger inden for almindelig arbejdstid.

Medarbejderne, der tager sig af din behandling, har alle en socialfaglig, pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse.

Den primære behandling vil være individuelle samtaler med en tildelt behandler. Vi har dog også tilbud om gruppebehandling, herunder Dagbehandling og pdfDAT-gruppen1.28 MB.

Der er forskellige typer af medicinsk behandling, og du vil få tilbudt den, der passer bedst til dig og dine behov.

De forskellige medicinske behandlinger er: 

Risolid

Abstinenser behandles med Risolid. Du får Risolid udleveret i Alkoholbehandlingen til én dag ad gangen. Abstinensbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingens lægekonsulent. Såfremt det ikke er muligt at træffe lægekonsulenten ved din første henvendelse, anbefaler vi, at du venter med alkoholophør, til lægekonsulenten træffes.

B-vitaminer

Efter et overforbrug af alkohol kan man mangle B-vitaminer. Ved B-vitamin mangel er der risiko for uoprettelig hjerneskade. I Alkoholbehandlingen udleveres 2 forskellige glas, B-combin og B1-vitamin.

Campral

Campral anvendes i Alkoholbehandlingen. Campral kan hos en del reducere drikketrangen og positivt medvirke til fortsat alkohol afholdenhed.

Naltrexon

Naltrexon anvendes i alkoholbehandlingen. Naltrexon kan hos en del nedsætte alkoholindtaget hos afhængige, der ønsker at reducere deres forbrug.

Antabus

Antabus forhindrer fuldstændig nedbrydning af alkohol i leveren. Det betyder, at man vil få voldsomme symptomer ved samtidig indtagelse af ALLE former for alkohol.
Antabus har tidligere været et meget anvendt præparat i Alkoholbehandling.
Der er i dag større anbefaling for trangreducerende præparater, som Campral og Naltrexon. Antabus bruges derfor i mindre grad.

Kost

Hos alkoholafhængige kan manglende energiindtag i visse tilfælde føre til en livstruende tilstand. Ved alkoholophør er det derfor meget vigtigt at indtage energi i form af mad eller drikke, også selv om appetitten er nedsat.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey