Efter et overforbrug af alkohol kan man mangle B-vitaminer.

Medicinsk behandling af abstinenser

Risolid

Abstinenser behandles med Risolid. Du får Risolid udleveret i Alkoholbehandlingen til én dag ad gangen. Abstinensbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingens lægekonsulent. Såfremt det ikke er muligt at træffe lægekonsulenten ved din første henvendelse, anbefaler vi, at du venter med alkoholophør, til lægekonsulenten træffes.


Anden medicinsk behandling

B-vitaminer

  • Efter et overforbrug af alkohol kan man mangle B-vitaminer.
  • Ved B-vitamin mangel er der risiko for uoprettelig hjerneskade.
  • I Alkoholbehandlingen udleveres 2 forskellige glas, B-combin og B1-vitamin.


Campral
Campral anvendes i Alkoholbehandlingen. Campral kan hos en del reducere drikketrangen og positivt medvirke til fortsat alkohol afholdenhed. 


Naltrexon
Naltrexon anvendes i alkoholbehandlingen. Naltrexon kan hos en del nedsætte alkoholindtaget hos afhængige, der ønsker at reducere deres forbrug. 


Antabus
Antabus forhindrer fuldstændig nedbrydning af alkohol i leveren. Det betyder, at man vil få voldsomme symptomer ved samtidig indtagelse af ALLE former for alkohol.
Antabus har tidligere været et meget anvendt præparat i Alkoholbehandling. 
Der er i dag større anbefaling for trangreducerende præparater, som Campral og Naltrexon. Antabus bruges derfor i mindre grad.


Kost

Hos alkoholafhængige kan manglende energiindtag i visse tilfælde føre til en livstruende tilstand. Ved alkoholophør er det derfor meget vigtigt at indtage energi i form af mad eller drikke, også selv om appetitten er nedsat.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey