Efterbehandling kan foregå individuelt og i grupper.
SMART Recovery foregår på De frie fugle, Låsbygade 59

Kolding misbrugscenter tilbyder et efterbehandlingsforløb, når du har været i en egentlig misbrugsbehandling, dag- eller døgnbehandling.

Tilbud om efterbehandling er en meget vigtig del af en sammenhængende og koordineret behandling for stof- eller alkoholmisbrug.

Tilbuddet kan hjælpe og støtte dig med at forebygge tilbagefald til misbrug.

Dit behov for efterbehandling vil sammen med dig blive vurderet mens du modtager en behandling for dit misbrug.

Der udarbejdes i samarbejde med dig og medarbejderne på Kolding misbrugscenter en behandlingsplan for forløbet.

  • Individuelle samtaler
  • Støtte, vejledning og rådgivning til almindelige dagligdags funktioner feks. husholdning, personlig hygiejne, økonomi m.m.
  • Afklaring af og/eller støtte til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet eller uddannelsesforløb
  • Hjælp eller støtte til at bevare eller etablere sociale og familiære netværk.

Som et led i din efterbehandling er du velkommen til benytte Værestedet De frie fugle, som er et værested for tidligere misbrugere og misbrugere i behandling.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey