Sygeplejersken måler blodtryk.
I medicinudleveringen serveres også en kop kaffe.

Det sundhedsfaglige tilbud for stofmisbrugere i behandling består af vejledning og vurdering af helbred og medicinsk behandling.

Borgere i misbrugsbehandling har mulighed for, at komme i klinikken uden forudgående aftale.

Klinikken har åbent de fleste onsdage i udleveringstiden. Det foregår på sygeplejerskens kontor, som ligger i forbindelse med udleveringen.

Her er mulighed for at få en snak om:

-      Sygdomssymptomer generelt

-      Spørgsmål til den medicinske behandling

-      Bivirkninger

-      Blodtryksmåling (BT)

-      Bekymring for sår, der ikke vil hele eller er inficerede

-      Hjælp til kontakt til egen læge eller sygehuset

-      Vejledning i at undgå smitterisici og nedsætte risiko for f.eks. fixeskader

-      Vejledning i forebyggelse og behandling af hepatitis/leverbetændelse

-      Andet

Kolding Misbrugscenter har en lægekonsulent tilknyttet, som varetager den medicinske behandling. Ved misbrug kan lægen på baggrund af en individuel vurdering tilbyde substitutionsbehandling primært med suboxone eller metadon.

Målet med den medicinske behandling er at understøtte den sociale behandlingsindsats.

Du finder indgangen til Udleveringen i modsatte ende af bygningen via en sti fra Hylkedalsvej.

Her udleveres medicin på følgende dage og tidspunkter:

 

Mandag, onsdag og fredag

Kl. 8.30 – 9.30

og

Kl. 11.30 – 12.00

 

Borgere der skal passe arbejde, skole eller lignende har mulighed for at hente medicin på aftalte tidspunkter udenfor udleveringens åbningstid.

Gratis prævention tilbydes borgere i behandling for stofmisbrug og deres kæreste, kone/mand eller partner. Det foregår ved henvendelse til sygeplejersken, som laver et brev der skal medbringes til egen læge.

Der er iøvrigt gratis udlevering af kondomer.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey