Personlig rådgivning og professionel behandling

Ungebehandlingen tilbyder behandling specielt målrettet unge fra 14 -25 år, der har et eksperimenterende forbrug, overforbrug eller misbrug af rusmidler.

Der arbejdes altid ud fra den unges motivation, forudsætninger, behov og målsætninger. Udgangspunktet er frivillighed og tilbuddet er ikke betinget af stoffrihed eller et ønske om stoffrihed.

For at undgå identitetsdannelse som misbruger, er den unges samlede situation i fokus, ikke kun rusmiddelforbruget.

Anonym rådgivning

Er et tilbud til dig, der ikke ønsker at opgive dit navn eller at blive registreret.

Der er mulighed for 3-4 anonyme rådgivende samtaler.

Er du under 18 år kan du også få anonym rådgivning uden dine forældrene orienteres; men et egentlig behandlingsforløb kræver, at dine forældrene informeres om det.

 

Behandling i dagtimerne med personlige samtaler

Behandlingen tager udgangspunkt i dit ønske og behandlerens faglige vurdering af dine vanskeligheder med rusmidler. Sammen med dig laves der en plan for din behandling.

 

Behandling i gruppe

Er et tilbud om at mødes med andre unge med lignende problemstillinger. Behandlingen vil omfatte arbejde med din motivation og trang til rusmidler.

Der kan i særlige tilfælde indstilles til døgnbehandling.

Ungebehandlingen samarbejder med den unges forældre. Det aftales, om forældrene skal deltage i samtaler, deltage i opfølgende møder eller deltage minimalt. Forældrenes deltagelse afhænger af den unges behov.

Forældrene kan tilbydes samtaler om at være forældre til en misbrugende ung. Der er mulighed for individuelle samtaler eller deltagelse i gruppeforløb med andre forældre i en lignende situation.

Behandlerne har også samtaler med forældre, der har henvendt sig for at få hjælp til at håndtere deres barns misbrug.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey