Ungebehandlingen samarbejder med den unges forældre.
Misbrugscenteret tilbyder personlige samtaler.

Det er svært at være pårørende til en person, der har problemer med rusmidler, uanset om man er ægtefælle, forældre, søskende eller barn.

Man kan have et oprigtigt ønske om at hjælpe, men ved måske ikke hvordan.

Som pårørende i Kolding Kommune kan du henvende dig i Misbrugscentret - også anonymt.

Hvis den person, du kender, er i behandling hos os, kan vores tavshedspligt sætte nogle grænser for, hvad vi må tale med dig om, men vi vil altid gerne tale med dig om, hvordan det er for dig som pårørende.

Misbrugscenteret tilbyder:

  • Personlige samtaler
  • Parsamtaler
  • Familiesamtaler
  • Personlige samtaler med børn
  • Støtte til børn og unge i grupper
  • Grupper for voksne pårørende

Forældresamarbejde

Ungebehandlingen samarbejder med den unges forældre. Det aftales, om forældrene skal deltage i samtaler, deltage i opfølgende møder eller deltage minimalt. Forældrenes deltagelse afhænger af den unges behov.

Forældrene kan tilbydes samtaler om at være forældre til en misbrugende ung.Der er mulighed for individuelle samtaler eller deltagelse i gruppeforløb med andre forældre i en lignende situation.

Behandlerne har også samtaler med forældre, der har henvendt sig for at få hjælp til at håndtere deres barns misbrug.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey