Hvis du lige har mistet en af dine nærmeste, kan du få hjælp til at komme igennem sorgen.

Når livet nærmer sig sin afslutning eller er slut, har du og dine pårørende en række muligheder for hjælp og støtte.

Hospice

Hvis du har en alvorlig sygdom, og der ikke er udsigt til helbredelse, kan du vælge at tilbringe din sidste tid på et hospice.


Plejevederlag/plejeorlov

Hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du efter ansøgning få godtgørelse for tabt arbejdsindtægt.


Dødsfald

Dødsfald skal anmeldes til præst eller kordegn i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Præsten kan hjælpe med at anmelde dødsfaldet over for de offentlige myndigheder. Det fleste henvender sig dog til en bedemand, som så sørger for alle nødvendige aftaler, f.eks. med kirke, præst m.v.


Begravelse

Efterladte kan ved dødsfald få begravelseshjælp.


Efterlevelseshjælp

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, kan du søge om efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som er afhængigt af din indtægt og formue.


Sorg

Hvis du lige har mistet en af dine nærmeste, kan du få hjælp til at komme igennem sorgen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey