Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler efterlevelseshjælp.

https://www.borger.dk/sider/Efterlevelseshjaelp-standardside.aspx

Skrevet af Udbetaling Danmark
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey