Både offentligt og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende

Har du en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag

https://www.borger.dk/sider/Orlov-til-pasning-af-syge-og-doeende-paaroerende.aspx

Skrevet af Sundheds- og Ældreministeriet og Kolding Kommune
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey