Ryttermarksvej er et tilbud til unge mellem 18 og 30 år, der har en psykisk lidelse.

I Kolding Kommune findes der to botilbud, som henvender sig til borgere med en psykiatrisk problemstilling.

Det er sagsbehandleren, som efter en vurdering af dit behov for støtte, visiterer til et botilbud. Sagsbehandleren laver sammen med dig en handleplan, som skal indeholde oplysninger om formålet med botilbuddet.

Kolding Kommunes botilbud:

Marielund
Marielund er et socialpsykiatrisk center med tilbud til voksne sindslidende. Marielund har tre bo-afdelinger, 2 akutværelser, støttecenter samt beskyttet beskæftigelse (Altarp).


Ryttermarksvej
Ryttermarksvej er et tilbud om støtte, træning og behandling til unge mellem 18 og 30 år, der har en psykisk lidelse. Formålet med tilbuddet er, at de unge bliver klar til en mere selvstændig tilværelse.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey