Formålet med støtten er, at du får din hverdag til at fungere.
Støttekontaktpersoner tilbyder personlig kontakt og støtte til de mest socialt udsatte borgere.

Du kan henvende dig til Psykiatrirådgivningen for at få rådgivning om de muligheder, du har for at søge om støtte i eget hjem, botilbud, aktivititets- og beskæftigelsestilbud.

Når du henvender dig i psykiatrirådgivningen med spørgsmål om støtte vil din socialrådgiver indkalde dig til en samtale. Det er socialrådgiverens opgave at indhente de nødvendige oplysninger i sagen med henblik på at træffe afgørelse.

Socialrådgiveren vil, i samarbejde med dig og eventuelle pårørende, udarbejde en funktionsbeskrivelse for at vurdere din funktionsevne. Dette for at vurdere om din funktionsevne er betydelig nedsat, så du er berettiget til støtte.

Formålet med støtten er, at du får din hverdag til at fungere trods din funktionsnedsættelse.

Sammen med din socialrådgiver udarbejdes der en handleplan, som fortæller, hvad du skal have støtte til.

Psykiatrirådgivningen behandler spørgsmål om støtte så hurtigt som muligt. Der er fastsat tidsfrister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse.

Servicelovens § 103 vedr. Beskyttet beskæftigelse: 1 måned.

Servicelovens § 85 vedr. bostøtte: 3 måneder.

Servicelovens § 107 vedr. midlertidigt botilbud: 1 måned.

Servicelovens § 108 vedr. længerevarende botilbud: 3 måneder.

Hvis fristen ikke kan overholdes, skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.


Ledelse:

Afdelingschef Else Munk-Madsen

Faglig koordinator Marianne Christensen


Telefontid:

Socialrådgiverne har telefontid mandag til fredag mellem kl. 8.30 og 9.30 (se kontaktoplysninger øverst til højre).

Har du et akut psykisk problem eller lidelse, kan du ringe til:

Region Syddanmarks PsykInfo på telefon 75 72 40 90.

Daglig telefontid: Kl. 10 - 15. Torsdag dog kl. 14 - 18.

Uden for disse tidsrum kan du ringe til enten egen læge eller lægevagten (tlf. 70 11 07 07).

Akuttelefonen kan også benyttes af pårørende, naboer, myndigheder og andre, som har kontakt til sindslidende.

Kolding Kommunes støttekontaktpersoner tilbyder personlig kontakt og støtte til de mest socialt udsatte borgere, der på grund af psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller særlige sociale problemer som hjemløshed er isolerede og uden særlig kontakt med omgivelserne.

Støtte- og kontaktpersonordningens formål er at styrke borgerens mulighed for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov, og dermed gøre borgeren i stand til at benytte samfundets muligheder og de øvrige etablerede tilbud. 


Hvordan får du en støttekontaktperson?

Støttekontaktpersonerne tilbyder fortrinsvis kontakt og støtte på gadeplan og på borgerens bopæl.

Udover den opsøgende kontakt på gadeplan kan støtte- og kontaktpersonerne kontakte borgere efter bekymringshenvendelser fra pårørende, naboer, viceværter, læger, kommunale sagsbehandlere mv.

Tilbuddet om en støttekontaktperson er ikke omfattet af notatpligt, og borgeren er derfor sikret anonymitet, hvis dette ønskes.


Hvad kan en støtte-kontaktperson hjælpe med?

En støttekontaktperson yder fx hjælp og støtte i form af:

  • Hjælp med kontakt til omgivelserne, sociale netværk, de sociale myndigheder mv.
  • Hjælp til struktur i hverdagen
  • Forklaring og guidning i forhold til breve fra offentlige myndigheder mv.
  • Støtte og ledsagelse til lægebesøg, fritidsaktiviteter mv.


Kolding kommunes Psykiatrirådgivning kan formidle kontakt til en støtte-kontaktperson, eller man kan selv kontakte støtte-kontaktpersonerne. Der er ingen fast træffetid, men det er altid muligt at lægge en besked med ønske om at blive kontaktet.

I Kolding holder støtte-kontaktpersonerne til på:

Forsorgshjemmet Overmarksgården

Overmarksvej 175, 6000 Kolding.

Telefon 75 52 17 55

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey