Du har mulighed for at klage over den afgørelse du har modtaget. Psykiatrirådgivningens afgørelser skal indeholde oplysninger om muligheder for at klage.

Klagevejledning:

Fristen for at klage er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. Din klage skal sendes til Kolding Kommune, Psykiatrirådgivningen, Nikolaiplads 6, 6000 Kolding, som skal have din klage indenfor den normale åbningstid i kommunen på fristens sidste dag.

Når din klager er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet.

Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen inden 4 uger efter denne er modtaget, til afgørelse i Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Syddanmark, Storetorv 10, 6200 Aabenraa.

 

Link til Borger.dk: Klage og erstatning

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey