Borgere med en psykisk lidelse skal have samme muligheder som alle andre.
Få den rette rådgivning og støtte.

Kolding Kommune har særlige tilbud om fx bolig, støtte og beskæftigelse til borgere, der har vanskeligt ved at benytte de almindelige tilbud.

I Kolding Kommune er det Byrådets politik, at mennesker med en psykisk lidelse skal kunne leve en tilværelse så nær det normale som muligt.

Det indebærer, at borgere med en psykisk lidelse skal have de samme muligheder som befolkningen i øvrigt, både når det gælder boligforhold, job, uddannelse og fritidsaktiviteter.

Støtten målrettes det enkelte menneskes behov, og der lægges vægt på, at arbejdet foregår i tæt dialog med brugerne.


Aktivitets- og fritidstilbud

Der er i sociale væresteder og fritidstilbud, som du har mulighed for at benytte.


Støtte i eget hjem

Der tilbydes en bred vifte af indsatser for og tilbud til voksne med særlige behov.


Bolig

Forskellige typer af boliger til voksne med særlige behov.


Beskæftigelse

Tilbud om beskæftigelse til voksne med særlige behov.


Rådgivning og støtte

Du har mulighed for at modtage forskellige typer af rådgivning og støtte, og psykiatriafdelingen vil hjælpe dig til at finde det, du har behov for.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey