Kolding Kommune vil gerne finde et tilbud, der passer netop til dig.

Du kan få personlig og pædagogisk støtte i dagligdagen af en støttekontaktperson. Kolding Kommune har forskellige tilbud.

Det er støtte til opgaver, du ikke selv er i stand til at klare på grund af nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

For at få støtte skal du sammen med din sagsbehandler i Psykiatrirådgivningen finde ud af, hvor meget støtte, du har brug for. Det er behovet, som bestemmer, om du kan få støtte eller hvor meget og hvilken støtte, du kan få. Sagsbehandleren vil sammen med dig vurdere din funktionsevne.

Formålet med støtten er, at du får din hverdag til at fungere trods din funktionsnedsættelse.

Det er sagsbehandleren, som bevilger støtte, og støtten gives af uddannet personale.

Sammen med din sagsbehandler skal der laves en handleplan, som fortæller, hvad du skal have støtte til.

Din støttekontaktperson skal efterfølgende sammen med dig udarbejde en indsatsplan, som fortæller, hvordan I sammen skal arbejde for at nå handleplanens mål.

Kolding kommune har 5 forskellige tilbud, for støtte i eget hjem.

 

Socialpsykiatri-Dagtilbud er et tilbud til dig i alderen 18 år og opefter, som har en psykisk lidelse og som bor i eget hjem. Tilbuddet dækker hele Kolding Kommune, og vi har lokaler på Låsbyhøj, Nørrregade 1, 3 etage, 6000 Kolding.

Støttecentret er et tilbud til hjemmeboende sindslidende, der har behov for omfattende støtte for at kunne opretholde et liv i egen bolig. Tilbuddet kan indeholde aftale om aktiviteter på Marielund, hjemmebesøg eller en kombination heraf.

Støttecenteret har lokale på Marielund, Sygehusvej 12, 6000 Kolding

Støttekontaktperson-ordningen er for de mest socialt udsatte borgere.

Kolding Kommunes støttekontaktpersoner tilbyder personlig kontakt og støtte til de mest socialt udsatte borgere, der på grund af psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller særlige sociale problemer som hjemløshed er isolerede og uden særlig kontakt med omgivelserne.

I Kolding holder støtte-kontaktpersonerne til på Socialpsykiatri-Dagtilbud, Låsbyhøj, Nørregade 1, 6000 Kolding.

Vi er teamet der tager hånd om dig og din spiseforstyrrelse

Ryttermarksvejs team for spiseforstyrrelse giver støtte til din hverdag, hvis du er udfordret med en spiseforstyrrelse.

Team for spiseforstyrrelse støtter unge mennesker (16-40 årige) enten med mistanke om, eller med en allerede diagnosticeret spiseforstyrrelse.

Ud over de visiterede individuelle samtaler og gruppeforløb, tilbyder vi også åben rådgivning.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey