Socialpsykiatri-Dagtilbud giver støtte i eget hjem, hvor der fx kan ydes støtte til løsning af praktiske opgaver.

Hvad er ”Socialpsykiatri-Dagtilbud” - og hvad gør jeg, hvis jeg vil benytte tilbuddene?

Socialpsykiatri-Dagtilbud yder støtte til borgere i alderen 18-65 år, som har en ADHD diagnose, psykisk lidelse eller en psykisk sårbarhed. Tilbuddet består af et socialfagligt personale, en centerleder og en afdelingsleder.

Støtten gives dels i borgerens eget hjem, samt i Socialpsykiatri-Dagtilbuds lokaler. De forskellige tilbud gælder i dagtimerne på hverdage.

I Socialpsykiatri-Dagtilbud arbejder vi i teams. Som borger bliver du tilknyttet et fast team, og du har faste støttepersoner.


Vi kan tilbyde følgende:


Støtte i eget hjem

Støtten består af genoptræning og udvikling af dine færdigheder med henblik på at kunne opretholde en dagligdag, samt forbedre din livskvalitet. Støtten gives ud fra §85 i Serviceloven.

Via Psykiatrirådgivningen får du en handleplan, hvorefter du og din støtteperson udarbejder en plan for, hvordan indsatserne nås. Dette kan fx være i form af:

  • Samtaler/sparring
  • Gruppetilbud:

Klatregruppe

Naturgruppe

Social færdighedstræning i grupper ( SFT)

Åben Dialog

Mindfulness

  • NADA (øreakupunktur) 
  • Støtte til netværksdannelse/ pårørende samtaler

Du skal rette henvendelse til Psykiatrirådgivningen. Hvis du er berettiget til støtte, vil rådgiveren sammen med dig udarbejde en handleplan med de indsatsområder, som du ønsker hjælp og støtte til.

 

 

Trappen

Dette er et tilbud til traumatiserede flygtninge og borgere af anden etnisk herkomst med en psykisk lidelse. De arbejder ud fra Servicelovens §99. Her kan du fx få:
• Samtaler/sparring
• NADA (øreakupunktur)
• Mindfullness
• Mulighed for ledsagelse
• Guidning og hjælp til at finde vej i det offentlige system

Hvis du har behov for støtte eller guidning ift. at begå dig i det offentlige system, kan du tale med din sagsbehandler om, at du ønsker hjælp til dette. Sagsbehandleren vil herefter rette henvendelse til en medarbejder i Trappen, der vil kontakte dig hurtigst muligt. Du kan også selv tage kontakt til Trappen.
Tilbuddet om støtte fra Trappen er ikke omfattet af notatpligt, og borgeren er derfor sikret anonymitet, når dette ønskes.

Tlf 29253074

 

Støttekontaktperson-ordning (SKP)

Støttekontaktpersonerne tager kontakt til socialt udsatte borgere, der kan være isolerede og uden særlig kontakt med omgivelserne, fordi de har psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller særlige sociale problemer som hjemløshed. Læs mere i bjælken Støttekontaktpersonsordning foroven.

 

Kontakt

Socialpsykiatri - Dagtilbud
Nørregade 1, 3. etage
6000 Kolding
Tlf. 79 79 23 23
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey