Støttecenteret er et tilbud til hjemmeboende sindslidende, der har behov for omfattende støtte for at kunne opretholde et liv i egen bolig.

Tilbuddet kan indeholde aftale om aktiviteter på Marielund, hjemmebesøg eller en kombination heraf.

Behandlingsprincipper

Indsatsen er præget af træning af de færdigheder, der vedrører almindelig daglig livsførelse (ADL). Udgangspunktet for personalets indsats er "hjælp til selvhjælp", og vil derfor blive tildelt individuelt.

Vi arbejder ud fra kognitive behandlingsprincipper (Den kognitive metode) med vægt på bl.a. miljøterapi, samtaler, aftaleskemaer m.v.. Desuden arbejdes med NADA (øreakupunktur, Nada-akupunktur), psykoedukation, medicinhåndtering, social træning o.a.

For at få et tilbud i støttecenteret skal du først kontakte Psykiatrirådgivningen.

Støttecentrets fysiske rammer

Støttecentret har eget lokale på Marielund, som anvendes til samtaler og hygge. Desuden anvendes en del af fællesarealerne til aktiviteter i åbningstiden.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey