Sundhedscenter Kolding består af fem afdelinger.

Sundhedscenter Kolding er hele kommunens sundhedscenter, hvor borgere kan henvende sig ved behov for genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme, forebyggelse, sundhedspleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje og tandregulering.

Formålet med Sundhedscenter Kolding er at give borgerne én indgang til det kommunale sundhedsvæsen, sammenhængende sundhedsydelser og være ramme for nemme, kendte og tilgængelige sundhedstilbud.

Grundlaget for sundhedscenterets arbejde er Kolding Kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsaftalerne med Region Syddanmark.

Helt unikt er Sundhedscenter Kolding opført på Sygehus Lillebælts grund, hvilket er et stort skridt i den rigtige retning for at borgerne kan opleve et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sundhedscenter Kolding er udformet efter ideen om et lyst og imødekommende hus, som er baseret på helende arkitektur og tager højde for de kvaliteter, der er på grunden såsom fredsskov og udsyn til fjorden.

Helende arkitektur har fokus på sanserne og tager højde for, at mennesker påvirkes af blandt andet grønne planter, organiske materialer, naturligt dagslys, støjreduktion, wayfinding, udsyn til natur og kunst. Udsmykningen i Sundhedscenter Kolding tager udgangspunkt i motiver af sundhed og trivsel og understøtter det, der foregår i det enkelte rum.


Fem afdelinger

Sundhedscenter Kolding består af fem afdelinger:

 

Afdelingen tilbyder genoptræning og rehabilitering, som er en mulighed for dig, hvis du har brug for tæning eller anden indsats for at genvinde eller vedligeholde din evne til at fungere i hverdagen. Vi afholder kurser og forløb for borgere med kronisk eller langvarig sygdom.

Vi arbejder med sundhed inden for områderne rygning, fysisk aktivitet, alkohol, sund mad og mental sundhed. Vi udvikler og koordinerer sundhedsfremmende tiltag i samarbejde med andre forvaltninger, foreninger og virksomheder.

Sundhedsplejens målgruppe er gravide, småbørnsfamilier og skoleelever.

Sundhedsplejen har generelt som formål at styrke forældre og børn til selv at varetage deres udvikling og sundhed. I barnealderen er vores tilbud primært rettet mod forældrene, som har den primære omsorg for barnet. Gradvist er det barnet og den unge selv, der er i centrum for Sundhedsplejens tilbud.

 

I Sundhedscentret er der mulighed for tandregulering, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Tandregulering er for børn, som efter undersøgelse af tandstilling og sammenbid, har brug for at få bøjle på tænderne. Omsorgstandplejen er et tandplejetilbud for voksne personer, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i at benytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandplejen er et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne med nedsat funktionalitet.

Dette er et tilbud om målrettede rehabiliteringsforløb. Døgnrehabiliteringen har 23 pladser og to akutpladser.

 

Du kan komme her, hvis du har behov for hjælp, støtte, genoptræning og sygepleje gennem hele døgnet. Det kan f.eks. være efter en hospitalsindlæggelse.

Vi har et tæt samarbejde med fysioterapeuter og ergoterapeuter fra afdelingerne Sundhed og Træning. Opholdet aftales med dig ud fra dine behov. Opholdets længde er tilrettelagt ud fra dit behov, gennemsnit opholdslængde er en til otte uger. På opholdet arbejder vi sammen om at generhverve dine tabte funktioner, med henblik på igen at kunne klare dig i dit eget hjem og med håb og tro på fremtiden. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey