Få gratis hjælp og behandling hos Kolding Kommune.

Alkohol

Til borgere med et misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer er der gratis hjælp og behandling hos kommunen. Kontakt Kolding Misbrugscenter og få råd og vejledning. Tilbuddet gælder også pårørende og børn.

Kolding Misbrugscenter 

Alkoholforbyggelse

På nationalt plan er det Sundhedsstyrelsen, der udstikker retningslinjer for alkoholrådgivning og forebyggelse - eksempelvis genstandsgrænserne på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.

Kolding Kommune har udarbejdet en alkoholpolitik, som er rettesnor for alkoholforebyggelsesarbejdet i kommunen. Heri indgår handleplaner for områderne:

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey