Skolen/daginstitutionen er ofte et 'helle' for børn i familier med alkoholproblemer.

Alle børn har ret til en tryg opvækst og til at være børn - også børn i familier med alkoholproblemer.

Derfor har Kolding Kommune procedurer og handleplaner, der skal sikre tidlig identifikation og indsats til børn i familier med alkoholproblemer.

Handlevejledning for skoler og daginstitutioner

Skolen/daginstitutionen er ofte et 'helle' for børn i familier med alkoholproblemer; et sted hvor de oplever tryghed. Kommunen fordrer derfor, at ansatte i skoler og institutioner skal have en særlig bevågenhed i forhold til opsporing og formidling af støtte til de børn fra familier med alkoholproblemer.

Der er afholdt kurser for:

Dagplejerne, dagplejepædagogerne, sundhedsplejerskerne, pædagoger i daginstitutioner, lærere, SFO-personale, AKT-lærerne, SSP-lærerne, PPR.

Der er udarbejdet en handlevejledning, som er sendt ud til alle skoler, daginstitutioner m.v. i Kolding Kommune.  

  
Alkohol ved forældrearrangementer

Kommunen ønsker endvidere, at skoler og daginstitutioner tager stilling til alkoholindtagelse ved forældrearrangementer. Der er udarbejdet en folder, som er sendt ud til alle skolebestyrelser og daginstitutionsbestyrelser.


Informationsmateriale om børn og alkohol

Pjecerne vedrørende børn og alkohol kan downloades via infoboksen.


De kan også bestilles ved henvendelse til Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse på telefon 79 79 72 80 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey