Udarbejd retningslinjer og handleplaner for unges omgang med alkohol.

Kolding Kommune ønsker at fremme muligheden for en ansvarlig alkoholkultur blandt unge.

Kommunen opfordrer foreninger og uddannelsesinstitutioner til at udarbejde retningslinjer og handleplaner for unges omgang med alkohol.  

I den forbindelse kan kommunen tilbyde ungdomsuddannelserne:  

  • Hjælp til udarbejdelse og implementering af en alkoholpolitik
  • Opkvalificering af medarbejderne og oplæg
  • Informationsmaterialer om unge og alkohol

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey