Trivsel hænger sammen med et godt helbred og vaner.

ABC for mental sundhed

For alle mennesker gælder det, at mental sundhed særligt afhænger af, om vi:

A. Gør noget aktivt?

B. Gør noget sammen med andre?

C: Gør noget meningsfuldt?

Det er ABC for mental sundhed!

Få mere viden og inspiration her og test din mentale sundhed: www.abcmentalsundhed.dk

Mental sundhed er et vigtigt indsatsområde for sundhedsfremme og forebyggelse.

Mental sundhed handler om vores trivsel, hvordan vi udfolder vores evner, håndterer dagligdagens udfordringer og stress og indgår i fællesskaber med andre mennesker.

Trivsel hænger sammen med et godt helbred og vaner, ligesom livsstil har stor betydning for livskvalitet og trivsel.

Indsatser under mental sundhed er rettet mod at skabe mere trivsel og mentalt overskud blandt kommunens borgere - og i tråd hermed at forebygge og håndtere mistrivsel og stress, da dette kan udvikle sig til mere alvorlige psykiske udfordringer.

Indsatserne skal medvirke til at sætte fokus på vigtigheden af mental sundhed, og hvordan man opnår og bevarer mental sundhed og en god balance i tilværelsen.

Indsatserne gennemføres i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og andre relevante samarbejdspartnere.

Hvis du er ung og er ramt af hårde tider, kan du få gode idéer til at klare dig så godt som muligt igennem via en hjemmeside netop til dette formål: Mindhelper.

Hvis du har brug for mere mentalt overskud kan du kontakte din egen læge. Han eller hun vurderer ud fra dine specifikke udfordringer, om han kan hjælpe dig ved at:

  • Tilbyde samtaler med dig om dine udfordringer
  • Henvise dig til psykologsamtaler
  • Henvise dig til psykiatrisk regi
  • Udskrive psykofarmaka - medicin

Sunde søvnvaner er alfa omega for både vores mentale og fysiske sundhed. På trods af dette oplever mange mennesker vanskeligheder med at sove eller træthed om morgenen og i løbet af dagen.

I denne guide kan du blive klogere på, hvorfor sunde søvnvaner er vigtige, og hvordan du konkret kan hjælpe dig selv til bedre søvn.

Guiden er oprindeligt udviklet af Københavns Kommunes Forebyggelsescentre, men er i dette eksemplar videreudviklet af Kolding Kommunes afdeling for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

pdfSov bedre2.55 MB

Få inspiration til at styrke din mentale robusthed, så du nemmere kan klare dig på trods af livets store eller små udfordringer.

CSV Kolding tilbyder forskellige kurser for voksne med blandt andet psykiske udfordringer. Herunder kan fx nævnes: Livs- og stresshåndteringshold, mindfulness og selvudvikling. Hvorvidt du kan deltage på et af CSV's hold vurderes i en personlig samtale. Læs mere på CSV's hjemmeside eller kontakt CSV på tlf.: 79 79 29 99.

Få gratis behandling over internettet, hvis du oplever angst eller let til moderat depression hos Internetpsykiatrien..

Psykiatrisk Skadestue Vejle
Tlf. 99 44 77 90
Nordbanen 5, 7100 Vejle

Kan kontaktes/eller I kan møde op, hvis du eller en af dine pårørende får det så dårligt, at behovet for hjælp er akut (f. eks. ved selvmordstanker). Hvis du ikke magter at møde op, kan der være mulighed for at få akut besøg af en psykiatrisk sygeplejerske i dit hjem hele døgnet.

Få råd og vejledning hos 

Psyk Info Kolding

Psyk Infos arrangementer

 


Væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom

En landsdækkende indsats for at skabe øget viden om og forståelse for mennesker med psykisk sygdom og at reducere stigmatisering, fordomme og social eksklusion.  Se mere på www.en-af-os.dk

Forebyg selvmord - især for mænd


Postkort:

pdfTjek dine stressmyter, kvinde!

pdfTjek dine stressmyter, mand!

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey