Det er muligt at få individuel støtte til at skabe sundere rammer.

Kolding Kommune samarbejder i projektet Unges sundhed og trivsel med fem uddannelsesinstitutioner i Kolding: Hansenberg, IBC, HF/VUC, Ungdomsskolen og Produktionsskolen.

Formålet med projektet er at skabe sunde rammer der, hvor de unge færdes.

Sundhedstilbud til ungdomsuddannelser

Kolding Kommune støtter ungdomsuddannelserne i at fremme sundheden blandt de unge

Sunde rammer og gode rollemodeller for de unge er væsentligt, når det gælder unges sundhed og trivsel. Alle tilbud er til ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Kolding Kommune.

Unges sundhed og trivsel er et netværk for ledere, vejledere, lærer eller andre interessenter på ungdomsuddannelserne i Kolding Kommune. Formålet med netværket er at erfaringsudveksle skolerne imellem omkring sundhed og trivsel. Temaerne på mødegangene er forudbestemt af netværksdeltagerne. Der drøftes bl.a. temaer som frafald, trivsel, sundhed, fysisk aktivitet mm. Kolding Kommunes rolle i netværket er at stå for faciliteringen og planlægningen af hver mødegang samt tilbyde støtte inden for sundhed og trivsel til uddannelserne hvor det er relevant.

Det er også muligt at få individuel støtte til at skabe sundere rammer på den enkelte uddannelsesinstitution. Det kan gøres på forskellige måder, og der bliver altid taget udgangspunkt i den konkrete situation og behov. Det kan bl.a. være i form af:

  • Sundhedsprofiler
  • Workshops
  • Sundhedscamps
  • Uddannelse af trivselsgrupper

 

For at støtte unge med særlige udfordringer til også at trives så de også gennemfører deres uddannelse, tilbyder vi i efteråret en 2 dags uddannelse for lærer og vejledere, som kan blive uddannet i at tage en bekymringssamtale med eleven ud fra principperne fra den motiverende samtale. Det kan f.eks. være bekymringer ift. rusmiddelforbrug.

Uddannelsen foregår den 5.04.2017 og den 4.5.2017 kl. 8.30 – 15.30 i Sundhedscenter Kolding. Uddannelsen varetages af Søren Holm fra Skive Kommune som er uddannet i og har erfaring med at arbejde trivselsproblematikker og den motiverende samtale.

Kurset henvender sig til vejledere/lærere på ungdomsuddannelserne, der ønsker konkrete og evidensbaserede redskaber til at tackle problematisk adfærd blandt eleverne. Formålet med kurset er at uddanne ressource personer, der kan aflaste de øvrige lærere og formidle kontakt til relevante kommunale tilbud.

I løbet af kurset vil deltagerne lære om motivationsfremmende samtaleteknik (Motivational Interviewing), der fremmer motivation til forandring. Formålet med motivationsfremmende samtaleteknik er primært at motivere eleverne til at bearbejde problemer og/eller søge hjælp blandt kommunens tilbud.

Undervisningsformen er involverende og bygger på aktiv deltagelse. Der veksles mellem teoretiske oplæg, praktisk færdighedstræning, eksempler, diskussioner og videodemonstrationer.

Vi opfordrer til, at der mindst er to personer fra samme skole som deltager. Alle der har gennemført uddannelsen bliver inviteret til at deltage i et netværk som indeholder et online netværk samt opfølgende temadage og møder.

Tilmelding til uddannelsen kan ske til Charlotte Overbeck på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

10. klasserne og ungdomsuddannelserne kan give de unge gode rollemodeller ved at fokusere på medarbejdernes sundhed.
Tilbuddet "Virksomhed med overskud" er også et tilbud til alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Kolding, hvor det handler om medarbejdernes sundhed og trivsel. Vores tilbud omfatter flere områder og bliver afstemt med den enkelte uddannelsesinstitution:

  • Mere trivsel og overskud på arbejdspladsen
  • Sundhedsprofil med workshop
  • Foredrag om sundhed og trivsel
  • Rygestopkursus på arbejdspladsen
  • Uddannelse af sundhedsnøglepersoner
  • Lungefunktionsmåling

Du kan læse mere om tilbuddene under Virksomhed med overskud.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey