Sundhedsplejersken har en grunduddannelse som sygeplejerske

Sundhedspleje er et gratis tilbud til gravide, forældre og børn.

Vi giver råd og vejledning om barnets og familiens sundhed og trivsel samt undersøger børnene. Sundhedsplejens indsats sker altid med udgangspunkt i den enkelte families egne ressourcer og muligheder.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt i følge Sundhedsloven. Det betyder, at sundhedsplejersken ikke må videregive oplysninger uden at få samtygge fra forældrene.

Sundhedsplejersken har pligt til at føre journal i forhold til hjemmebesøg og samtaler med skolebørn. Ved tværfaglige møder, hvor sundhedsplejersken deltager, har hun også pligt til føje et notat i barnets journal.

Vi bruger elektroniske journaler. Forældrene bliver informeret om, hvad der skrives og kan se hele notatet om barnet via Sundhedsvejen.dk. Forældrene kan evt printe notaterne ud og medbringe til andre fagpersoner i sundhedsvæsenet – eksempelvis praktiserende læge, tandlæge, speciallæge og ved indlæggelse på sygehus.

Sundhedsplejersken har en grunduddannelse som sygeplejerske. Herefter videreuddanner sygeplejersken sig i 1½ år fra VIA University college i Århus eller Metropol i København. I specialiseringen indgår 2 x 3 måneder som studerende i en kommune.

Sundhedsplejen modtager løbende studerende i praktik. De følges med sundhedsplejerskerne i besøgene, hvor de observerer og deltager i sundhedsplejerske arbejdet.

Sundhedsplejerskestuderende vil dog i deres praktikperiode have selvstændige besøg og arbejde selvstændigt på skolerne.

Alle studerende er omfattet af Sundhedsloven og har tavshedspligt
Sundhedsplejen har ikke praktikanter fra folkeskoler, seminarier og lignende.

Sundhedsplejen omfatter 26 sundhedsplejerskestillinger samt skiftende antal studerende. Sundhedsplejen er inddelt i 4 geografiske grupper. Endvidere er der en ledende sundhedsplejerske, en koordinator for Klar, parat - familie og en koordinator for Glade Børn.

Sundhedsplejen er organiseret i Senior- og Socialforvaltningen under Socialområdet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey