Der kan være tilfælde, hvor du ikke er tilfreds med en sundhedsfaglig behandling, som Kolding Kommune har ydet.

Der kan være tilfælde, hvor du ikke er tilfreds med den rådgivning og vejledning, du har fået af Sundhedsplejen.

Hvis du er utilfreds med Sundhedsplejens vejledning og rådgivning, skal du rette henvendelse til lederen af Sundhedsplejen.

Klager over det kommunale serviceniveau eller personaleklager rettes desuden til Sundhedsplejens leder. 

Endelig har du mulighed for at klage til Patientombuddet, som behandler klager over autoriserede sundhedspersoner. Patientombuddet tager stilling til, om der er handlet på korrekt vis i forhold til fagets normer for god behandling.

Du kan læse mere i folderen pdfKlagevejledning.1.82 MB

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey