Skolesundhed.dk er et redskab til at arbejde med sundhed, trivsel og læring.

Sundhedspleje til skolebørn i Kolding Kommune

Sundhedsplejen tilbyder undersøgelser og sundhedssamtaler til alle skolebørn fra 0. – 8. klasse. Vi arbejder tæt sammen med skolens lærere og med børnenes forældre.

Formålet er at medvirke til, at børn og unge får en sund opvækst og dermed gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsprofiler i 0., 5. og 8. klasse

I 0., 5. og 8. klasse udarbejdes der en sundhedsprofil på den enkelte elev. Til dette formål anvender Sundhedsplejen Skolesundhed.dk, som er et redskab til at arbejde med sundhed, trivsel og læring.

Formålet med skolesundhed.dk er at få viden om en række områder i forhold til barnets dagligdag og trivsel - herunder helbred, sundhedsvaner samt sociale relationer. Derudover er der spørgsmål, der handler om skolens undervisningsmiljø og selve undervisningen.

I 0. klasse udfylder forældrene et elektronisk spørgeskema på Skolesundhed.dk, mens eleverne i 5. og 8. klasse selv udfylder spørgeskemaet på skolen. Besvarelsen af spørgeskemaet vil danne baggrund for en sundhedsprofil på det enkelte barn.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt. Det betyder, at skolens ledelse og lærere ikke har adgang til elevernes besvarelser. Skolen har kun mulighed for at se klassens samlede sundhedsprofil.

På hjemmesiden info.skolesundhed.dk er der mulighed for at få yderligere oplysninger.


Kontakt til sundhedsplejersken
 

Skolens sundhedsplejerske træffes på sin mobiltelefon. Du kan finde skolens sundhedsplejerske under Medarbejdere i Sundhedsplejen

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey