Sundhedsplejersken henviser efter behov til egen læge og speciallæge

Alle skoler i Kolding Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken undersøger barnet og snakker med barn og forældre om sundhed og livsstil.

I 0. og 1. klasse forventer vi, at forældrene deltager i undersøgelsen, dels for at give børnene tryghed og dels for at få så fyldestgørende oplysninger som muligt.

0. klasse - helbredsundersøgelse

I 0. klasse bliver børnene målt, vejet, syns- og høreprøvet.
Inden undersøgelsen udfylder forældrene et elektronisk spørgeskema på www.skolesundhed.dk. Besvarelsen vil danne baggrund for sundhedssamtalen. Barnets generelle udvikling og trivsel vurderes i fællesskab mellem barn, forældre og sundhedsplejerske.


1. klasse - sundhedssamtale

I 1. klasse bliver børnene målt, vejet.

Barnets generelle udvikling og trivsel vurderes i fællesskab ved en sundhedssamtale mellem barn, forældre og sundhedsplejerske.


3. klasse – undervisning

Sundhedsplejersken arbejder sammen med skolens lærere om børnenes trivsel og sundhed. Der kan undervises i emner som eksempelvis sund livsstil, trivsel og mobning.


4.klasse - undervisning

Pigerne i 4. klasse får tilbudt menstruationsundervisning.


5. klasse – undervisning

I 5. klasse bliver eleverne målt, vejet og får lavet synstest.
Inden undersøgelsen udfylder eleven et elektronisk spørgeskema på www.skolesundhed.dk. Besvarelsen vil danne baggrund for sundhedssamtalen.
Sundhedsplejersken vurder elevens udvikling og trivsel.

Alle elever i 5. klasse får også et tilbud om pubertetsundervisning.


6. klasse – synstest

Alle elever i 6. klasse får tilbud om en synstest.

Elever med eventuelle afvigelser vil blive henvist til øjenlæge.


7. klasse – undervisning

I skoleåret 2015/16 får eleverne tilbudt undervisning i søvn.


8. klasse - helbredsundersøgelse

I 8. klasse får den unge tilbud om en helbredsundersøgelse (højde, vægt, hørelse og evt. farvesyn) af sundhedsplejersken, som også vil vejlede og oplyse om almindelig sundhedsadfærd eksempelvis rygning, alkohol og seksuel sundhed.
Inden undersøgelsen udfylder den unge et spørgeskema på skolesundhed.dk. Ved undersøgelsen vil sundhedsplejersken tage udgangspunkt i den unges besvarelse af spørgeskemaet.


Børn, som har særlige behov

Alle børn kan i perioder have brug for særlig støtte af sundhedsmæssig karakter. Sundhedsplejersken tilbyder individuelle kontakter hvert år til disse børn.


Specialklasser og -skoler

Elever i specialklasser får som udgangspunkt samme tilbud som resten af kommunens elever.


Samarbejde

Skolens sundhedsplejerske har et tværfagligt samarbejde med lærere og PPR.

Desuden henviser sundhedsplejersken efter behov til egen læge og speciallæge.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey