Er du utilfreds med Tandplejens behandling, skal du henvende dig til Tandplejens Overtandlæge.

Læs mere i folderen:

pdfKlagevejledning.pdf1.82 MB

Der kan være tilfælde, hvor du ikke er tilfreds med den behandling, du har fået af Tandplejen. Her på siden kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at klage.

Hvis du er utilfreds med Tandplejens behandling, skal du rette henvendelse til Overtandlægen Chris Holm Christensen.

Klager over det kommunale serviceniveau eller personaleklager rettes desuden til Overtandlægen.

Endelig har du mulighed for at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, som behandler klager over autoriserede sundhedspersoner. Styrelsen for Patientsikkerhed tager stilling til, om der er handlet på korrekt vis i forhold til fagets normer for god behandling.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey