Behandlingen foregår i en moderne klinik.

Specialtandplejen er et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne med nedsat funktionalitet.

Denne kan defineres ved, at disse personer ingen mulighed har for at benytte de traditionelle tilbud i børne– og ungdomstandpleje, den almindelige voksentandpleje eller i den kommunale omsorgstandpleje.

Den typiske målgruppe for Specialtandplejen er udviklingshæmmede og sindslidende med nedsat funktionsevne. Specialtandplejen kan også være det rette tilbud for hårdt ramte sclerosepatienter, spastikere, autister, personer med Parkinsons sygdom m.fl.


Behandling foregår ved:

Specialtandplejen

Sygehusvej 6

6000 Kolding

Telefon 79 79 90 00

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (sikker e-mailadresse)


Hvem kan deltage?

For at blive tilmeldt Specialtandplejen skal man være visiteret hertil. Visitation sker efter en faglig bedømmelse af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Henvisning kan f.eks. ske fra egen læge, tandlæge eller sygepleje- og pædagogisk personale. Herefter indkaldes patienten til en tandlægefaglig vurdering på Specialtandklinikken.

pdfHenvisning til specialtandpleje.pdf101.31 KB


Behandling

Behandlingen foregår i en helt moderne klinik i Sundhedscentret. Klinikken er handicapvenlig, og personalet har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre en behandling, der tager udgangspunkt i patientens handicap og personlige ønsker.

Information til patienter der skal i narkosebehandling

pdfVejledning ved behandling i generel anæstesi113.92 KB

pdfVejledning til patienter med diabetes i generel anæstesi109.86 KB

pdfOplysningsskema før behandling i generel anæstesi119.32 KB


Betaling

For voksne er der egenbetaling for at benytte Specialtandplejen. For 2020 er dette beløb fastsat til maksimalt 2010 kr. årligt pr. patient.

Børn og unge under 18 år behandles gratis i Specialtandplejen.

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse til og fra klinikken.


Forebyggelse, opsøgende arbejde og information

Specialtandplejen arbejder for en tidlig og forebyggende indsats overfor sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen.

Specialtandplejen vil meget gerne kontaktes med henblik på at komme ud til sygehuse, bosteder, støttecentre, specialskoler, patientforeninger m.m. for at fortælle om vores tilbud. Kontakt Specialtandplejen og aftal et besøg – eller rekvirer os til en foredragsaften eller temadag.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey