Værd at vide om Kolding Kommunale Tandpleje

Frit valg 0-15 årige

I Kolding Kommunale Tandpleje kan I selv vælge, hvilken klinik I vil gå på.

I har også mulighed for at vælge en privat praktiserende tandlæge til jeres barn.
Hvis I vælger en privat praktiserende tandlæge, skal I selv betale 35% af udgifterne til både undersøgelse, behandling og tandregulering.
Kontakt tandplejens administration, hvis I ønsker dette.
Det er også muligt at vælge en kommunal tandpleje i en anden kommune.

Alle unge på 16 og 17 år kan få gratis tandpleje i privat praksis eller fortsat komme på den kommunale tandklinik.

I skal dog være opmærksomme på, at hvis I skifter, skal tandbehandlinger, som er i gang, gøres færdige først. Det gælder også tandregulering.

Nærmere information kan fås hos os.

Der gælder særlig regler ved valg af tandlæge i andet EU-/EØS-land. Kontakt Tandplejens administration hvis tandpleje ønskes efter disse regler.

Hver gang barnet er til undersøgelse, vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen. Er der behov for det, bliver barnet undersøgt af en specialtandlæge. I får naturligvis besked om resultatet af undersøgelsen. Hvis specialtandlægen vurderer, at tandregulering kan tilbydes, bliver både I og barnet indbudt til et møde, hvor vi taler om behov og behandlingsmuligheder. Det er jer og barnet, der bestemmer, om I vil sige ja til behandling.

Hvis barnet eller den unge slår de blivende tænder, er det bedst at komme til tandlæge samme dag. En blivende fortand, der er slået helt ud, skal hurtigt sættes på plads. Tanden holdes fugtig – det kan I gøre ved enten at tage den i munden eller lægge den i mælk. Undgå at berøre tandens rod. Og tag så hurtigt af sted til tandlægen.


Tandplejen behandler alle tandskader, indtil barnet/den unge fylder 18 år. Mange store skader kan dog først behandles færdig i 20-25 års alderen. Derfor er det vigtigt, at I har en ulykkesforsikring, der dækker tandskader.

Hvis I har særlige spørgsmål, ris, ros eller vil klage, kan I kontakte Kolding Kommunale Tandpleje.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey