Træningen kan fx indeholde træning af muskler, udholdenhed og koordination.
Afdelingen for Træning og rehabilitering er akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Det betyder, at afdelingen lever op til det nationale niveau for god kvalitet.

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et system, der skal være med til at sikre kvaliteten i de sundhedsydelser, vi betaler over skattebilletten.

Certificeringen er en blåstempling af kvaliteten i det arbejde, der bliver udført - pdfCertifikat

pdfKvalitetsstandarder for Serviceloven § 86,1 og 2 

Kolding Kommunes trænings- og rehabiliteringsforløb omfatter genoptræning, rehabilitering og vedligeholdende træning.

Genoptræning

Genoptræning er en mulighed for dig, hvis du har brug for træning for at genvinde din evne til at fungere i hverdagen.

Når du udskrives fra hospital med en genoptræningsplan, vurderer sygehuset om denne træning skal foregå på sygehuset eller i kommunen. Skal du modtage din træning i kommunen, sendes genoptræningsplanen til Kolding Kommune. Kolding Kommunes afdeling for "Træning og Rehabilitering" visiterer til den relevante træning.

Det er gratis for dig at modtage genoptræning, uanset om den foregår på sygehuset eller i kommunen.

Træningen foregår i Sundhedscenter Kolding, hjemme hos dig, på et af kommunens plejecentre eller på Døgnrehabilitering Kolding.


Rehabilitering

Rehabilitering er en mulighed for dig, hvis du har brug for en tværfaglig indsats for at fungere i hverdagen. 

Ved behov for træning uden genoptræningsplan kan du, dine pårørende eller sundhedspersonalet henvende sig til Henvisnings Teamet og søge om træning.

Træning & Visitation udarbejder en konkret individuel vurdering af dine behov. Derefter vurderer Træning & Visitation, om du er berettiget til et af kommunens tilbud om træning.


Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning er en mulighed for dig, hvis du har brug for træning for at fastholde din evne til at fungere i hverdagen.

Formålet med forløbene er, at du skal have mulighed for at opnå eller fastholde en meningsfuld hverdag.

I alle tre forløb lægges der vægt på at du efter evne:

  • medvirker til at planlægge og sætte mål for indsatsen
  • har et medansvar for at gennemføre den planlagte indsats

Du kan benytte dig af tilbuddet, hvis du udskrives fra et hospital med en genoptræningsplan, som omfatter et ukompliceret genoptræningsforløb.

Du kan også benytte dig af tilbuddet, hvis du ikke har været indlagt men på grund af sygdom har svært ved at klare dig i hverdagen.

 

 

Træningen kan fx indeholde træning af muskler, udholdenhed, koordination samt mentale funktioner, såsom hukommelse, opmærksomhed og koncentration.

Træningen kan også rette sig mod de daglige gøremål, såsom personlig pleje og andre aktiviteter i hjemmet og i fritiden. Træningen skal give dig mulighed for at have en så aktiv og selvstændig hverdag som mulig.

Mål og indsats aftales og planlægges i samarbejde med dig.

Det er dit behov for træning, der afgør, hvor ofte du skal træne under vejledning af en ergo- eller fysioterapeut.

Du kan fortsætte træningen på et gymnastikhold i for eksempel AOF, FOF eller aktiviteter i OK-klubben, Flora-klubben m.v. Du kan også fortsætte træningen selv hjemme.

Træningen foregår som hovedregel i grupper, men kan ved særlige behov også foregå individuelt eller som en kombination af begge dele.

Træning foregår enten i Sundhedscenter Kolding, hjemme hos dig selv, på et plejecenter eller på Døgnrehabilitering Kolding.

Døgnrehabilitering Kolding er et supplement til Kolding Kommunes øvrige træningstilbud og aktiviteter.

Det særlige ved Døgnrehabilitering Kolding er, at du kan bo på træningsstedet, hvis du i en periode har behov for at få ekstra hjælp og støtte. På Døgnrehabilitering Kolding er der uddannet plejepersonale til stede døgnet rundt.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey