Kontakt det team, du træner ved.

Nyt træningsforløb

Hvis din henvendelse drejer sig om et nyt træningsforløb, skal du ringe til Træning & Visitation på 79 79 70 80 i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00 alle hverdage.

Rettigheder og forpligtelser i forbindelse med træning

 

Kolding Kommune:

Er du bevilget træning under vejledning af en ergo- eller fysioterapeut, udarbejder Kolding Kommune en skriftlig afgørelse.

 

Borgeren:

Ved første samtale med ergo- eller fysioterapeuten skal du give personlige oplysninger omkring familieforhold, helbredsforhold og lignende.

 

Klagemuligheder:

Du kan inden fire uger klage over Kolding Kommunes afgørelse om genoptræning og vedligeholdelsestræning til Statsforvaltningen Syddanmark. Klagen skal være modtaget af Kolding Kommune inden kontortids ophør på klagefristens sidste dag. Klagen sendes til Træning og Rehabilitering

 

Kørsel til specialiseret genoptræning

Hvis din henvendelse drejer sig om bestillling og afbestilling af kørsel til specialiseret genoptræning på sygehuset, skal du ringe til Sundhedscenterets sekretariat på 79 79 60 00.

Bestillinger skal ske senest en hverdag før kørslen.

Sundhedscenterets sekretariat har telefontid:

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 8.00-15.15
Torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-14.15

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey